Toolbar

In Almelo wordt een groot terrein herontwikkeld om te voldoen aan de woon- en zorgeisen van deze tijd. Op het terrein staan momenteel verschillende verpleegzorggebouwen, die gefaseerd zullen worden gesloopt. Carint Reggelandgroep en Twinta hebben een nieuwe zorgvisie voor ogen. De nieuwe zorgvisie gaat uit van 'zo gewoon mogelijk wonen'. Het nieuwe zorgconcept kenmerkt zich door een grotere autonomie dan voorheen. De opzet is voorzien in 156 intramurale plaatsen (verdeeld over vier gebouwen) voor psychogeriatrie, gerontopsychiatrie en somatiek. Deze gebouwen staan solitair in de groene ruimte. Aan één kant bevindt zich een centraal gebouw met revalidatie- en centrale voorzieningen. De visie is door ontwikkeld in het landschapsplan, hier staan de sociale contacten en beweging centraal. Nu het wonen individualiseert is daar nog meer behoefte aan.

opening eerste gdeelte!

 

film

 

beelden

facts

Opdrachtgever: Carinth Reggelandgroep en Twinta

Project: Eugeria

Plaats: Almelo

 

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.