Toolbar

De Schauw biedt plaats aan 92 verblijfsplaatsen in de categorie licht en 2 tijdelijke opvangplaatsen. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen. In de vorm van een prijsvraag is gevraagd naar een visie voor een nieuw te bouwen zorgcentrum.
Het ontwerp vervangt het huidige gebouw van Woon- en Zorgcentrum De Schauw en de appartementen de Roosenhof. De functionele opzet neemt een tweedeling aan. Namelijk een bouwdeel met de verblijfsvoorzieningen, in afdelingsvorm en in de vorm van centrale voorzieningen voor verblijf en ondersteunende begeleiding. Het andere bouwdeel vestigt de functionele eenheden met ruimten voor individuele therapie en groepstherapie. Dit uit zich in 3 volumes die qua uitstraling zich vertalen in verspringende volumes die een verticale of horizontale belijning in zich vormen. Uitgangspunten hierbij waren het realiseren van herkenbare benoembare gebouwen waarbinnen transparante zichtlijnen de hoofddraad vormen.

pve

Op basis van de behoefte is het volgende programma van eisen samengesteld:
In de eerste plaats een capaciteitsuitbreiding met de nieuwbouw van 18 plaatsen in de categorie zwaar. Vervangende nieuwbouw 36 plaatsen in de categorie licht. Vervangende nieuwbouw 4 extra plaatsen voor tijdelijke opvang. Daarnaast is gevraagd naar de nieuwbouw van 65 zorgwoningen bestaande uit 40 sociale huur, 18 huur in het middensegment en 7 huur in het dure segment. Tot slot is gevraagd om de nieuwbouw zorginfrastructuur van 85 extramurale plaatsen.

facts

Opdrachtgever: Zorggroep Noordwest-Veluwe
Project : Woon- en zorgcentrum De Schauw en zorgwoningen De Roosenhof
Adres: Engweg 4, Putten
Max. aantal bouwlagen: 4

Projectinrichting: van der plas meubel & project bv

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.