Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Heimerstein, Rhenen

Het landgoed Heimerstein te Rhenen tussen de Grebbeberg en de rivier de Grift vormt de woonomgeving voor verstandelijk gehandicapte bewoners. Voor de bewoners van Heimerstein is herkenbaarheid heel belangrijk. Verschillende plekken op het terrein worden verbonden door een landschappelijke route. Elke woning, activiteitengebouw en buitenruimte krijgt door een combinatie van vorm, ligging, kleurgebruik en detaillering een eigen identiteit. Het huis Heimerstein met het voorplantsoen markeert de toegang van het terrein. Een deel van de woningen bevinden zich aan het woonerf aan de kant van de Grebbeberg. De overige woningen zijn aan de kant van de Grift ruimer in het landschap gelegd. Deze woningen hebben aan de achterzijde een veranda om optimaal van het uitzicht te kunnen genieten. De activiteitengebouwen zijn rond een nieuwe brink gesitueerd. Een van de gebouwen is gericht op de al bestaande arena waardoor hier meer gebruik van kan worden gemaakt.

pve

Het uitgebreide programma omvat huisvesting voor 102 verstandelijk gehandicapte bewoners verdeeld in 17 woongroepen van 6 bewoners. Drie van de woongroepen hebben intensieve begeleiding nodig en negen woongroepen hebben een grote zorgvraag. De twee nieuwe activiteitengebouwen omvatten diverse groepsruimten en ruimten voor fysiotherapie, beeldend therapie, muziek, snoezelen, lunch, etc. Bovendien worden nog enkele gebouwen gerenoveerd, waaronder het huis Heimerstein, een logeerhuis, het restaurant en een activiteitengebouw.

facts

Opdrachtgever: Stichting de Opbouw / Heimerstein
Project: Heimerstein
Plaats: Rhenen
Max. aantal bouwlagen: 1

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.