Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Sporthal, Uddel

Het sportcomplex geënt in de Uddelse gemeenschap, voor groot en klein gebruik, heeft een duidelijke betekenis en een herkenbare vormgeving. Het grote kijkraam aan de voorzijde maakt de binnenactiviteiten zichtbaar van buitenaf. Hiermee verdwijnt de anonimiteit van de gesloten sporthal.

De locatie achter het Blanke Schot ligt vlakbij de dorpskern van Uddel en grenst aan het natuurgebied van de Veluwse kroondomeinen. De kleinschalige schakeling van woningen, boerderijen en openbare gebouwen van Uddel, voegt zich als vanzelfsprekend in de omringende natuur.

In de basis bestaat het bouwen van een sporthal, opdeelbaar in drie gymzalen, uit het optrekken van een grote doos van 22 bij 45 meter met een hoogte van 8 meter. Dit ten behoeve van de ruimte die aan de binnenzijde nodig is voor het sporten. Het optrekken van een dergelijk groot volume, tegen de openheid van weilanden en groene houtwallen van kroondomeinen kan niet onzichtbaar gemaakt worden, maar wel als vanzelfsprekend worden vormgegeven.

ontwerp

Door het volume deels achter de bebouwing van het Blanke Schot te plaatsen ontstaat een beperkt zicht op de brede en hoge bouwmassa. Daarmee blijft het doorzicht langs de bestaande bomenrijen op het groene achterliggende landschap gehandhaafd.

Slechts de hoofdentree van de zaal steekt als blikvanger door vorm en kleurgebruik af tegen het geheel. Qua vormgeving van de hal is een referentie gezocht met de kapvorm van een traditionele schuur, waarmee een overeenkomstige natuurlijke aardgebondenheid is ontstaan.

Ingetogen materiaal en kleurgebruik, gelaagd metselwerk en antraciet golvende gevelbeplating ondersteunen de geknipte hoofdvorm.
De grote zaalruimte van binnen toont zich niet aan de buitenzijde.

facts

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoon
Project: Sporthal
Adres: Garderenseweg 31
Realisatie: 2006
Max aantal bouwlagen: 1

Sporthal Duker, Noordwolde

Aan de rand van het dorp Noordwolde in Zuidoost-Friesland is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande sporthal de Duker. De sporthal is een typisch bouwwerk uit de eind jaren '70 met een terugliggende metselwerk plint en een grote schuine kap erboven.

In de uitbreiding hebben we de bestaande plint doorgezet in de nieuwbouw. Deze fungeert nu als een soort podium, waarop een metalen doos lijkt te zweven. Hiermee wordt het volume van de nieuwe gymzaal gekenmerkt. De gemetselde plint is bewust donker gehouden, als contrast met de kleurige doos erboven. Deze verwijst weer naar de dakopbouw van de naastliggende sporthal, alleen dan op een hedendaagse wijze. De opbouw van de uitbreiding is, net als de bestaande sporthal, van verticaal georiënteerde metalen gevelbekleding voorzien. De oranje kleur verwijst naar de kleur van de gebakken pannendaken van de omliggende woningbouw. De golvende gevelbekleding varieert in breedte, hierdoor ontstaat er een speelse beweging, die de actieve functie van het gebouw uitdraagt.

 

 

ontwerp

Met dit ontwerp krijgt de bestaande sporthal aan de zuidzijde weer een hedendaagse uitstraling als blikvanger bij de hoofdentree van het dorp. Door intern de bestaande docentenruimte te verwijderen, maakt de nieuwbouw gebruik van de bestaande nevenentree van de sporthal. In de nieuwbouw is een nieuwe docentenruimte gerealiseerd. Achter de bestaande kleedruimten vindt de koppeling plaats tussen de nieuwbouw en de oudbouw. Hierdoor is deze koppeling niet te zien vanaf de weg. Om de nieuwbouw een logisch vervolg te laten zijn van de bestaande bebouwing, is een gedeelte van het bestaande buitenmetselwerk verwijderd en vervangen door nieuw metselwerk. Hierdoor lijkt de uitbreiding te starten bij de voormalige nevenentree (huidige hoofdentree gymzaal). De plintwerking voor de uitbreiding wordt hiermee ook versterkt. Vanuit de bestaande sporthal is een nieuwe opening gemaakt, die gebruikt kan worden om materiaal vanuit de sporthal naar de gymzaal te verplaatsen. In het tussengebied ontstaat een soort publiekshal, waar ouders kunnen wachten op hun kinderen en waar vanuit je de gymzaal in kan kijken.

duurzaamheid

De opdrachtgever, gemeente Weststellingwerf, heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. In het kader van het zuinig omgaan met energie is hier gekozen voor een warmte-terugwininstallatie voor de ventilatielucht. Dit was binnen het beschikbare budget het hoogst haalbare. De terugverdientijd hiervoor is inzichtelijk gemaakt op basis van de huidige energieprijzen.

exploitatie

Er is bewust gekozen om de uitbreiding installatietechnisch los te koppelen van de bestaande sporthal. Alleen de alarmerings- en brandinstallaties zijn gekoppeld.

We hebben een exploitatieoverzicht gemaakt voor de opdrachtgever, zodat hij inzichtelijk heeft wat de kosten per jaar zijn voor energie, schoonmaak, onderhoud e.d. om daar de huurprijzen op af te stemmen.

facts

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Project: Uitbreiding Sporthal de Duker
Adres: Dwarsvaartweg 2
Realisatie: 2011
Max. aantal bouwlagen:1

Sporthal Duker, Noordwolde

Aan de rand van het dorp Noordwolde in Zuidoost-Friesland is een uitbreiding gerealiseerd van de bestaande sporthal de Duker. De sporthal is een typisch bouwwerk uit de eind jaren '70 met een terugliggende metselwerk plint en een grote schuine kap erboven.

In de uitbreiding hebben we de bestaande plint doorgezet in de nieuwbouw. Deze fungeert nu als een soort podium, waarop een metalen doos lijkt te zweven. Hiermee wordt het volume van de nieuwe gymzaal gekenmerkt. De gemetselde plint is bewust donker gehouden, als contrast met de kleurige doos erboven. Deze verwijst weer naar de dakopbouw van de naastliggende sporthal, alleen dan op een hedendaagse wijze. De opbouw van de uitbreiding is, net als de bestaande sporthal, van verticaal georiënteerde metalen gevelbekleding voorzien. De oranje kleur verwijst naar de kleur van de gebakken pannendaken van de omliggende woningbouw. De golvende gevelbekleding varieert in breedte, hierdoor ontstaat er een speelse beweging, die de actieve functie van het gebouw uitdraagt.

 

 

ontwerp

Met dit ontwerp krijgt de bestaande sporthal aan de zuidzijde weer een hedendaagse uitstraling als blikvanger bij de hoofdentree van het dorp. Door intern de bestaande docentenruimte te verwijderen, maakt de nieuwbouw gebruik van de bestaande nevenentree van de sporthal. In de nieuwbouw is een nieuwe docentenruimte gerealiseerd. Achter de bestaande kleedruimten vindt de koppeling plaats tussen de nieuwbouw en de oudbouw. Hierdoor is deze koppeling niet te zien vanaf de weg. Om de nieuwbouw een logisch vervolg te laten zijn van de bestaande bebouwing, is een gedeelte van het bestaande buitenmetselwerk verwijderd en vervangen door nieuw metselwerk. Hierdoor lijkt de uitbreiding te starten bij de voormalige nevenentree (huidige hoofdentree gymzaal). De plintwerking voor de uitbreiding wordt hiermee ook versterkt. Vanuit de bestaande sporthal is een nieuwe opening gemaakt, die gebruikt kan worden om materiaal vanuit de sporthal naar de gymzaal te verplaatsen. In het tussengebied ontstaat een soort publiekshal, waar ouders kunnen wachten op hun kinderen en waar vanuit je de gymzaal in kan kijken.

duurzaamheid

De opdrachtgever, gemeente Weststellingwerf, heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. In het kader van het zuinig omgaan met energie is hier gekozen voor een warmte-terugwininstallatie voor de ventilatielucht. Dit was binnen het beschikbare budget het hoogst haalbare. De terugverdientijd hiervoor is inzichtelijk gemaakt op basis van de huidige energieprijzen.

exploitatie

Er is bewust gekozen om de uitbreiding installatietechnisch los te koppelen van de bestaande sporthal. Alleen de alarmerings- en brandinstallaties zijn gekoppeld.

We hebben een exploitatieoverzicht gemaakt voor de opdrachtgever, zodat hij inzichtelijk heeft wat de kosten per jaar zijn voor energie, schoonmaak, onderhoud e.d. om daar de huurprijzen op af te stemmen.

facts

Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Project: Uitbreiding Sporthal de Duker
Adres: Dwarsvaartweg 2
Realisatie: 2011
Max. aantal bouwlagen:1

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.