Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

De Zonneparel winnaar Gouden Kikker!

Het project

De Zonneparel maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving dat wordt uitgevoerd binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit heeft tot doel om een impuls te geven aan de wijk. Een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen en het toevoegen van nieuwe, kwalitatief goede woningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.

JSa heeft het gebouw vormgegeven als een sculpturale, compacte massa, die stedenbouwkundige gekenmerkt wordt door een knik ter plekke van het hart van het gebouw. Zo ontstaat er ter plekke van de zijgevels ruimte voor het handhaven van de bestaande bomen. Tegelijkertijd opent het gebouw zich aan de achterzijde voor het groen en richt het zich aan de voorkant naar het grote multifunctionele plein waarop ook de wijkspeeltuin wordt ondergebracht. Een grote theatertrap biedt toegang tot de functies die op de eerste verdieping zijn gelegen. Samen met de zwevende, veelkleurige sportzaal op de verdieping vormt het een uitdagend herkenningspunt voor de wijk.

 

Winnaar!

De Gouden Kikker is gewonnen door De Zonneparel te Amersfoort. De bijbehorende bokaal die verbonden is aan deze duurzaamheidsprijs werd door de heer Johan Carlier, projectleider van de gemeente Amersfoort, in ontvangst genomen op het congres Duurzaam Gebouwd in Maastricht.

Waarom de prijs is gewonen staat in dit artikel: 'Duurzaamheid slaat ook op leefbaarheid'.

Klimaat en duurzaamheid

De gemeente Amersfoort heeft op het gebied van duurzaamheid en klimaat hoge eisen en ambities neergelegd. Het gebouw is gebouwd conform Frisse Scholen klasse B. Een hoogwaardige klimaatsysteem geeft de juist condities voor een gezonde en prettige leer-, werk-, sport- en ontspanningsomgeving.

Jorissen Simonetti architecten heeft vanuit de duurzaamheidgedachte gekozen voor het toepassen van het passiefhuis concept. Een principe waarbij zeer goed wordt geïsoleerd, luchtdicht wordt gebouwd en de beschikbare passieve energie van bijvoorbeeld zon en bodem optimaal wordt benut. De vraag naar energie reduceert hierdoor enorm. Wat toch nog noodzakelijk is, wordt opgewekt middels PV-cellen, daardoor is De Zonneparel energieneutraal.

Het gekozen concept en ontwerp resulteert in een gebouw met een gemiddelde GPR-score van 9 op de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde en zelfs een score van 10 op Energie.

Betrokkenheid en educatie

Een belangrijk criterium voor het winnen van De Gouden Kikker is de wijze waarop in het project aandacht was voor samenwerking en betrokkenheid. Gemeente, gebruikers, wijkbewoners, adviseurs en aannemer hebben zich samen over deze opgave gebogen. Dit met als doel om binnen de verschillende kaders zoveel mogelijk wensen en ambities te realiseren: een onderscheidende en (multi)functionele ontmoetingsplaats voor de buurt; een duurzame, exploitabele en toekomstbestendige 'parel in de wijk'.

Voor de jury heeft de wijze waarop de betrokken partijen in het ontwerp inhoud hebben gegeven aan educatie en beleving van duurzaamheid uiteindelijk de doorslag gegeven bij het uitroepen van De Zonneparel als winnaar. Op veel manieren worden de gebruikers binnen en buiten het gebouw geïnformeerd over gedrag en duurzaamheid. Het inspireert en motiveert tot een andere manier van denken en doen.

Verrast

Wij zijn blij verrast: 'Deze duurzaamheidsprijs is een enorme beloning voor het ambitieniveau van de gemeente en de betrokkenheid van alle gebruikers, adviseurs en bouwers. Door op een open, stimulerende en constructieve wijze samen te werken, zijn we gekomen tot dit prachtige duurzame gebouw.'

De prijs is voor Jorissen Simonetti architecten - maar ook voor de gemeente Amersfoort, de betrokken gebruikers, Bongers/Jansen, DURA Vermeer en Lindhorst Installatietechniek - een enorme opsteker. Ketensamenwerking in optima forma.

De prijsuitreiking

Hieronder is het filmpje te zien die tijdens de uitreiking te zien was: 

 De bekend making en prijsuitreiking van de Gouden Kikker. 

Volledige film

Hieronder is de volledige film te zien die tijdens het ontwerpproces is gemaakt. 

Facts

Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort
Project : De Zonneparel
Adres : Wiekslag 102, Amersfoort
Max aantal bouwlagen : 2
Aannemer : Dura Vermeer Hengelo
Bouwkundig adviesbureau: TiMax

De Zonneparel winnaar Gouden Kikker!

Het project

De Zonneparel maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving dat wordt uitgevoerd binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit heeft tot doel om een impuls te geven aan de wijk. Een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen en het toevoegen van nieuwe, kwalitatief goede woningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.

JSa heeft het gebouw vormgegeven als een sculpturale, compacte massa, die stedenbouwkundige gekenmerkt wordt door een knik ter plekke van het hart van het gebouw. Zo ontstaat er ter plekke van de zijgevels ruimte voor het handhaven van de bestaande bomen. Tegelijkertijd opent het gebouw zich aan de achterzijde voor het groen en richt het zich aan de voorkant naar het grote multifunctionele plein waarop ook de wijkspeeltuin wordt ondergebracht. Een grote theatertrap biedt toegang tot de functies die op de eerste verdieping zijn gelegen. Samen met de zwevende, veelkleurige sportzaal op de verdieping vormt het een uitdagend herkenningspunt voor de wijk.

 

Winnaar!

De Gouden Kikker is gewonnen door De Zonneparel te Amersfoort. De bijbehorende bokaal die verbonden is aan deze duurzaamheidsprijs werd door de heer Johan Carlier, projectleider van de gemeente Amersfoort, in ontvangst genomen op het congres Duurzaam Gebouwd in Maastricht.

Waarom de prijs is gewonen staat in dit artikel: 'Duurzaamheid slaat ook op leefbaarheid'.

Klimaat en duurzaamheid

De gemeente Amersfoort heeft op het gebied van duurzaamheid en klimaat hoge eisen en ambities neergelegd. Het gebouw is gebouwd conform Frisse Scholen klasse B. Een hoogwaardige klimaatsysteem geeft de juist condities voor een gezonde en prettige leer-, werk-, sport- en ontspanningsomgeving.

Jorissen Simonetti architecten heeft vanuit de duurzaamheidgedachte gekozen voor het toepassen van het passiefhuis concept. Een principe waarbij zeer goed wordt geïsoleerd, luchtdicht wordt gebouwd en de beschikbare passieve energie van bijvoorbeeld zon en bodem optimaal wordt benut. De vraag naar energie reduceert hierdoor enorm. Wat toch nog noodzakelijk is, wordt opgewekt middels PV-cellen, daardoor is De Zonneparel energieneutraal.

Het gekozen concept en ontwerp resulteert in een gebouw met een gemiddelde GPR-score van 9 op de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde en zelfs een score van 10 op Energie.

Betrokkenheid en educatie

Een belangrijk criterium voor het winnen van De Gouden Kikker is de wijze waarop in het project aandacht was voor samenwerking en betrokkenheid. Gemeente, gebruikers, wijkbewoners, adviseurs en aannemer hebben zich samen over deze opgave gebogen. Dit met als doel om binnen de verschillende kaders zoveel mogelijk wensen en ambities te realiseren: een onderscheidende en (multi)functionele ontmoetingsplaats voor de buurt; een duurzame, exploitabele en toekomstbestendige 'parel in de wijk'.

Voor de jury heeft de wijze waarop de betrokken partijen in het ontwerp inhoud hebben gegeven aan educatie en beleving van duurzaamheid uiteindelijk de doorslag gegeven bij het uitroepen van De Zonneparel als winnaar. Op veel manieren worden de gebruikers binnen en buiten het gebouw geïnformeerd over gedrag en duurzaamheid. Het inspireert en motiveert tot een andere manier van denken en doen.

Verrast

Wij zijn blij verrast: 'Deze duurzaamheidsprijs is een enorme beloning voor het ambitieniveau van de gemeente en de betrokkenheid van alle gebruikers, adviseurs en bouwers. Door op een open, stimulerende en constructieve wijze samen te werken, zijn we gekomen tot dit prachtige duurzame gebouw.'

De prijs is voor Jorissen Simonetti architecten - maar ook voor de gemeente Amersfoort, de betrokken gebruikers, Bongers/Jansen, DURA Vermeer en Lindhorst Installatietechniek - een enorme opsteker. Ketensamenwerking in optima forma.

De prijsuitreiking

Hieronder is het filmpje te zien die tijdens de uitreiking te zien was: 

 De bekend making en prijsuitreiking van de Gouden Kikker. 

Volledige film

Hieronder is de volledige film te zien die tijdens het ontwerpproces is gemaakt. 

Facts

Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort
Project : De Zonneparel
Adres : Wiekslag 102, Amersfoort
Max aantal bouwlagen : 2
Aannemer : Dura Vermeer Hengelo
Bouwkundig adviesbureau: TiMax

De Zonneparel winnaar Gouden Kikker!

Het project

De Zonneparel maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving dat wordt uitgevoerd binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit heeft tot doel om een impuls te geven aan de wijk. Een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen en het toevoegen van nieuwe, kwalitatief goede woningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.

JSa heeft het gebouw vormgegeven als een sculpturale, compacte massa, die stedenbouwkundige gekenmerkt wordt door een knik ter plekke van het hart van het gebouw. Zo ontstaat er ter plekke van de zijgevels ruimte voor het handhaven van de bestaande bomen. Tegelijkertijd opent het gebouw zich aan de achterzijde voor het groen en richt het zich aan de voorkant naar het grote multifunctionele plein waarop ook de wijkspeeltuin wordt ondergebracht. Een grote theatertrap biedt toegang tot de functies die op de eerste verdieping zijn gelegen. Samen met de zwevende, veelkleurige sportzaal op de verdieping vormt het een uitdagend herkenningspunt voor de wijk.

 

Winnaar!

De Gouden Kikker is gewonnen door De Zonneparel te Amersfoort. De bijbehorende bokaal die verbonden is aan deze duurzaamheidsprijs werd door de heer Johan Carlier, projectleider van de gemeente Amersfoort, in ontvangst genomen op het congres Duurzaam Gebouwd in Maastricht.

Waarom de prijs is gewonen staat in dit artikel: 'Duurzaamheid slaat ook op leefbaarheid'.

Klimaat en duurzaamheid

De gemeente Amersfoort heeft op het gebied van duurzaamheid en klimaat hoge eisen en ambities neergelegd. Het gebouw is gebouwd conform Frisse Scholen klasse B. Een hoogwaardige klimaatsysteem geeft de juist condities voor een gezonde en prettige leer-, werk-, sport- en ontspanningsomgeving.

Jorissen Simonetti architecten heeft vanuit de duurzaamheidgedachte gekozen voor het toepassen van het passiefhuis concept. Een principe waarbij zeer goed wordt geïsoleerd, luchtdicht wordt gebouwd en de beschikbare passieve energie van bijvoorbeeld zon en bodem optimaal wordt benut. De vraag naar energie reduceert hierdoor enorm. Wat toch nog noodzakelijk is, wordt opgewekt middels PV-cellen, daardoor is De Zonneparel energieneutraal.

Het gekozen concept en ontwerp resulteert in een gebouw met een gemiddelde GPR-score van 9 op de thema's Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde en zelfs een score van 10 op Energie.

Betrokkenheid en educatie

Een belangrijk criterium voor het winnen van De Gouden Kikker is de wijze waarop in het project aandacht was voor samenwerking en betrokkenheid. Gemeente, gebruikers, wijkbewoners, adviseurs en aannemer hebben zich samen over deze opgave gebogen. Dit met als doel om binnen de verschillende kaders zoveel mogelijk wensen en ambities te realiseren: een onderscheidende en (multi)functionele ontmoetingsplaats voor de buurt; een duurzame, exploitabele en toekomstbestendige 'parel in de wijk'.

Voor de jury heeft de wijze waarop de betrokken partijen in het ontwerp inhoud hebben gegeven aan educatie en beleving van duurzaamheid uiteindelijk de doorslag gegeven bij het uitroepen van De Zonneparel als winnaar. Op veel manieren worden de gebruikers binnen en buiten het gebouw geïnformeerd over gedrag en duurzaamheid. Het inspireert en motiveert tot een andere manier van denken en doen.

Verrast

Wij zijn blij verrast: 'Deze duurzaamheidsprijs is een enorme beloning voor het ambitieniveau van de gemeente en de betrokkenheid van alle gebruikers, adviseurs en bouwers. Door op een open, stimulerende en constructieve wijze samen te werken, zijn we gekomen tot dit prachtige duurzame gebouw.'

De prijs is voor Jorissen Simonetti architecten - maar ook voor de gemeente Amersfoort, de betrokken gebruikers, Bongers/Jansen, DURA Vermeer en Lindhorst Installatietechniek - een enorme opsteker. Ketensamenwerking in optima forma.

De prijsuitreiking

Hieronder is het filmpje te zien die tijdens de uitreiking te zien was: 

 De bekend making en prijsuitreiking van de Gouden Kikker. 

Volledige film

Hieronder is de volledige film te zien die tijdens het ontwerpproces is gemaakt. 

Facts

Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort
Project : De Zonneparel
Adres : Wiekslag 102, Amersfoort
Max aantal bouwlagen : 2
Aannemer : Dura Vermeer Hengelo
Bouwkundig adviesbureau: TiMax

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.