Toolbar

Veldhuizerschool is 'meest frisse school van Nederland'! (uitgeroepen door Agentschap NL)
Daarnaast is de school volgens het passiefhuis concept ontworpen

De Veldhuizerschool in Ede is uitgeroepen tot meest frisse nieuwbouw school van Nederland. Dit gebeurde op het congres '7jaar frisse scholen en andere bouwstenen', georganiseerd door Agentschap NL en Bouwstenen voor Sociaal. De Veldhuizerschool sleepte de titel in de wacht nadat bleek dat ze van de deelnemende nieuwbouwscholen het meest schoon, fris en energiebewust waren.

De bestaande basisschool aan de Kraatsweg 11 in Ede is voor 6 groepen te klein en te oud. Daarom is gekozen voor nieuwbouw die ruimte biedt aan 11 groepen met een speellokaal. De veldhuizerschool is een nieuwe school die, onder andere door de metselstenen en de grote dakoverstekken architectonisch goed aansluit bij de omliggende bebouwing. Door de kozijngrootte te variëren en de kozijnen speels in de gevels te plaatsen, krijgt het schoolgebouw een dynamisch karakter. Ter plaatse van het multifunctionele hart van het gebouw zijn grote vliesgevels aangebracht die zorgen voor een prachtige lichtinval en mooie zichtlijnen. Deze transparantie sluit goed aan bij de onderwijsvisie van de school.

duurzaam

Geen muffe lokalen meer, een school zonder gasaansluiting en 80% minder energieverbruik. Een school die door de kinderen zelf warm gehouden wordt. Het raam kan open, maar het is niet nodig. Dat is de Veldhuizerschool in Ede.

De nieuwe school is volledig energiezuinig en toch comfortabel. Het is buiten koud en het waait hard. Dan heb je naast een wollen jas ook een windjack nodig, want anders waait de wind er zo doorheen. Dat is het principe bij de Veldhuizerschool: een zeer goede isolatie met een dikte van 30 à 40 cm, in combinatie met een luchtdichting aan de binnenzijde van de gevels en daken. Wat je aan energie kan behouden is immers het eerste verdiend.
De school krijgt geen vloerverwarming en geen radiatoren en zelfs geen gasaansluiting. Met passieve warmte uit de bodem wordt de school 's morgens vroeg op temperatuur gebracht. Daarna leveren de kinderen in het lokaal voldoende warmte om het behaaglijk te houden. 's Zomers zorgt het systeem voor koeling.

exploitatie

Het passiefhuis concept staat voor energiezuinig en comfortabel bouwen. In Nederland is het nog niet helemaal afgestemd op scholen. Voor het ontwerp van de Veldhuizerschool is mede gebruik gemaakt van Duitse en Belgische kennis en uitgangspunten. De provincie Gelderland subsidieert het project. Afhankelijk van de subsidiemogelijkheden is passief bouwen terug te verdienen tussen de 5 en 8 jaar. Naast een aantrekkelijke terugverdientijd zal ook de waarde van het gebouw na 20 jaar hoger blijken.
Het ontwerp van de Veldhuizerschool is het gevolg van integraal teamwork waarbij alle verschillende disciplines vanaf het begin van het ontwerpproces vanuit het programma van eisen hun bijdrage hebben geleverd. Er is dus niet vooraf een ontwerp gemaakt 'waar ook nog installaties in moeten'.

pve

schoolgebouw met 11 klassen en multifunctionele ruimte/speellokaal

facts

Opdrachtgever: Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Hervormde scholen Ede
Ontwerp- en procesmanagement, BIM: HartmanBouwVisie
Project: Veldhuizerschool
Adres: Kraatsweg 11, Ede
Realisatie: 2011
Max. aantal bouwlagen: 2
Ontwerpmanagement, veiligheid & bouwbesluit: bouwquest

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.