Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Appeltjes van Oranje, Dorpshuis Drempt is genomineerd!

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede school De Piloot is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gedragsstoornis krijgen hier hun lessen. In totaal zijn er 36 lokalen gerealiseerd die verdeeld zijn over twee vleugels van twee verdiepingen. In het middelste gedeelte is op de eerste en tweede verdieping een sportzaal.

Het sportcomplex geënt in de Uddelse gemeenschap, voor groot en klein gebruik, heeft een duidelijke betekenis en een herkenbare vormgeving. Het grote kijkraam aan de voorzijde maakt de binnenactiviteiten zichtbaar van buitenaf. Hiermee verdwijnt de anonimiteit van de gesloten sporthal.

De locatie achter het Blanke Schot ligt vlakbij de dorpskern van Uddel en grenst aan het natuurgebied van de Veluwse kroondomeinen. De kleinschalige schakeling van woningen, boerderijen en openbare gebouwen van Uddel, voegt zich als vanzelfsprekend in de omringende natuur.

Deze brede school is uniek in het onderwijsconcept. De school is een samenvoeging van een basisschool en voortgezet onderwijs. Dit resulteert in een doorgaande leerlijn van peuterspeelzaal, primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het gebouw bevat een sporthal, een centrale aula die ook ingezet wordt voor culturele activiteiten (toneel, muziek), een peuterspeelzaal, basisonderwijs en middelbaar voortgezet onderwijs.
Vaklokalen als natuur en gezondheid worden ingezet als uitgifte van de aula, tijdens culturele festiviteiten en 's avonds voor de sporthal, waardoor de accommodatie een breed gemeenschapsfunctie krijgt. De sporthal voldoet aan de eisen van het NOC-NSF. Het vaklokaal cultuur is direct gekoppeld aan de monumentale centrale trap die tevens dienst doet als tribune. Hierdoor kan de aula ook gebruikt worden voor toneelvoorstellingen en presentaties, zowel voor de school als voor het dorp Onstwedde.

In Winterswijk-Oost vindt een kleinschalige gebiedsontwikkeling plaats. Die nieuwe multifunctionele accommodatie van de wijk zal hier ook ondergebracht worden en bestaat uit een basisschool, sportzaal en wijkvoorzieningen. De sporthal voldoet aan de eisen van het NOC-NSF.

Oud-leerlingen uit de jaren zeventig herinneren zich De Keerkring als een mooie en vooral gezellige school. Maar van dat mooie bleef deze eeuw weinig over. De kozijnen waren verrot en de school werd geplaagd door voortdurende lekkages. Wij hebben de opdracht ontvangen voor de nieuwe openbare basisschool. In het gebouw zijn een openbare basisschool, een peuterspeelzaal, een speel-o-theek en overige functies ondergebracht. Nu staat er een nieuwe openbare basisschool Keerkring in de Sterrenbuurt in Emmeloord. Weliswaar kleiner, maar ook moderner. In de hippe kleuren groen, paars en blauw. Een school waar heel veel licht binnenvalt en die een dak van sedum heeft, een mosdak, dat sterk isoleert.

In Scherpenzeel wordt een nieuwe basisschool gerealiseerd die een tweetal fuserende basisscholen huisvest. Het gebouw vormt het begin van de nieuwe uitbreidingswijk 'Plan Zuid'.

Brede school Ede-West ligt midden in een kenmerkende arbeiderswijk uit de jaren zestig. Samen met het naastgelegen winkelcentrum geeft de brede school de wijk een krachtig, uitnodigend en dynamisch hart. Het draagt bij aan de leefbaarheid van het gebied. De schoolpleinen en speelplaatsen rondom het gebouw zijn een groot deel van de dag openbaar toegankelijk.

Om te komen tot een basisschool waarin alle groepen zijn ondergebracht ondergaat de Rehobothschool een forse uitbreiding en daarnaast een interne verbouwing en renovatie. De Rehobothschool is op dit moment gesitueerd in twee gebouwen die op loopafstand van elkaar liggen. Aangezien een grote renovatie gepland was en het bestuur haar voorkeur had voor een unilocatie, is besloten op de plaats van de huidige hoofdlocatie de school fors uit te breiden.

In het hartje van Winterswijk staat, op de locatie van de oude school, de nieuwe basisschool voor St. Jozef. De nieuwbouw past door zijn materialisatie, detaillering en uitstraling goed binnen de stedenbouwkundige context van de wijk.

Door de samenvoeging van twee protestants christelijke scholen is in Varsseveld een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Samen met een kinderdagverblijf en een grote buitenschoolse opvang vormt dit gebouw 'brede school De Meeander' te Varsseveld. De brede school heeft een plek gekregen op een groot, groen kavel nabij het centrum van Varsseveld en vlak naast de grote, plaatselijk sportaccommodatie. Het gebouw biedt huisvesting aan een twee gefuseerde basisscholen, een drietal groepen kinderdagopvang en drie groepen buitenschoolse opvang.

De opzet van het ontwerp voor het Kulturhus in Drempt sluit goed aan op de landschappelijke context ter plaatse. Het Kulturhus is gesitueerd op de overgang van dorp en platteland. Gekozen is voor de typologie van het boerenerf waarop het Kulturhus is vormgegeven als een ensemble van gebouwen. Daarmee past het ontwerp goed in het polderlandschap en sluit het qua schaal en vorm aan op de omgeving. Het Kulturhus vormt, samen met de kerk aan de andere zijde van het dorp, een passend einde van de lintbebouwing.

Een nieuwe school voor de Wilhelminaschool in Hardinxveld-Giessendam. De basisschool bestaat uit 20 klaslokalen, op de plek waar eens een oude hoepel fabriek stond.
Van oudsher lagen er in Hardinxveld vele kleine bedrijven en werven langs de Giessen. In de loop der tijd zijn deze locaties herontwikkeld, maar de aansluiting op de verschillende waterlopen is nog goed voelbaar. Ons ontwerp richt zich ook nu weer op het water.
Een koppeling van grote en kleine lokalen rondom een centraal hart maakt een speels gebruik en aanpasbaarheid van de accommodatie mogelijk. De stapeling in drie bouwlagen geeft een extra perspectief aan dit hart, omdat vanuit hier alle onderwijslagen te ervaren zijn.
Middels meerdere entrees is vanuit de bewoonde wereld de school te betreden. Toegangen met een verschillende hoogte aangepast op de grote en kleinere kinderen.
Een half verdiepte fietsenstalling en onderwijsondersteunende ruimten punten als een scheepsboeg in het water en scheiden daarmee een veilig en beschutte buitenspeelruimte af van de verkeerswegen.
Het ontwerp voor de school vertaald de oude vertrouwde waarden in een nieuwe vorm, waar de leerlingen zich thuis voelen.
We hebben een aantal foto's van de bouw gemaakt. Inmiddels hebben de kinderen hun nieuwe school geopend! Hans Groenewegen heeft tijdens de opening een prachtig gedicht voorgedragen.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.