Toolbar

De twee gebouwen van Erdee Media Groep aan de Laan van Westenenk in Apeldoorn zijn beide in het verleden ontworpen door Jorissen Simonetti architecten. De relatie met deze opdrachtgever gaat daarmee ruim dertig jaar terug. Erdee Media Groep kwam enige tijd terug tot de conclusie dat de huisvesting niet meer voldeed aan de wensen die volgden uit het Newsroom-concept. Na oriëntatie op de mogelijkheden die nieuwbouw bood op andere locaties werd besloten om het oudste pand aan te passen naar de nieuwe wensen.

Vanuit de gedachte van rentmeesterschap was het de wens van Erdee Media Groep om deze duurzame keuze ook verder duurzaam vorm te geven. Om de newsroom te kunnen realiseren zoals Erdee Media Groep die voor ogen had, was behoefte aan een kantoorvloer met een diepte van dertig meter. Dit werd bereikt door één van de bestaande vleugels uit te breiden. Er werd een dak gecreëerd, gedragen door houten spanten. Dit dak heeft een overstek van 2,5 m om warmteoverlast door zoninstraling zoveel mogelijk te voorkomen en is om dezelfde reden voorzien van witte dakbedekking. De glasgevel is naar beneden toe voorzien van een in toenemende mate zonwerende coating. Door deze ingrepen kan worden volstaan met topkoeling.

Om in de grote diepte van de newsroom goed daglicht te krijgen is de daklijn tweemaal "opgewipt". Zo ontstaan shedkappen die noorderlicht in de ruimte brengen. Op de rugzijde van deze shedkappen zijn photovoltaïsche zonnepanelen aangebracht die Erdee Media Groep voorzien van groene stroom.

In het interieur is door middel van vloergoten een flexibel installatiesysteem aangebracht dat wisselende bureauopstellingen mogelijk maakt. In de omliggende kantoorruimten is extra aandacht gegeven aan akoestische isolatie en hergebruik van bestaande wanden. De houten spanten geven het geheel een natuurlijke uitstraling. De vloerbedekking is gemaakt van gerecycled materiaal.

pve

Het plan bevat de uitbreiding van de newsroom van Erdee Media Groep. Binnen het Newsroom-concept staat een centrale bureauopstelling waar de redacteuren zitten die de dagkrant samenstellen. Hieromheen zijn bureauopstellingen geplaatst waar de schrijvende afdelingen zitten. Hiervoor is een extreem grote diepte nodig.

facts

Opdrachtgever: Erdee Media Groep Apeldoorn
Project: Uitbereiding newsroom
Adres: Laan van Westenenk 12, Apeldoorn
Realisatie: 2010
Max. aantal bouwlagen: 1

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.