Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Van school naar zorg

Herbestemming door middel van zorg. Het gemeentelijk monument de Theo Thijssenschool aan de Noordewierweg te Amersfoort wordt het nieuwe onderkomen voor zorgbehoevende bewoners. Tevens worden een aantal lokalen gebruikt voor dagbehandeling en wordt een nieuw woongebouw toegevoegd. De school gebouwd in de jaren dertig is een ontwerp van de stadsarchitect van der Tak. In de loop der jaren zijn enkele karakteristieke elementen verdwenen. Bij de renovatie worden het monument en het terrein waar mogelijk in ere hersteld. De nieuwbouw heeft een eigen karakter die door middel van detaillering, materiaal- kleurgebruik aansluiting vindt bij het monument.

ontwerp

Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Het lukt echter wel om het gemeentelijk monument, de Theo Thijssenschool, te kopen. Door een nieuwe vleugel te ontwerpen, kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een volwassen pakket van somatiek,, psychogeriatrie en dagbehandeling.

Er zijn vier klaslokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. Zes bewoners hebben de beschikking over de helft van een vroeger klaslokaal en een bewoner heeft een geheel klaslokaal om voldoende manoeuvreerruimte te hebben voor zijn elektrische rolstoel. De overige twee klaslokalen zijn in gebruik voor dagbehandeling. In de nieuw ontworpen vleugel wonen twee woongroepen, van elk zes psychogeriatrische bewoners.

pve

In de school worden in de linkervleugel de oude lokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. De bewoners hebben een eigen entree. De oude entree wordt gebruikt als toegang tot terras en tuin. De overige twee lokalen worden bestemd voor dagbehandeling. De overgang tussen monument en nieuwbouw wordt transparant uitgevoerd en gebruikt als multifunctionele ruimte voor zowel de bewoners als de dagbehandeling. De nieuwbouw huisvest twee groepen van zes psychogeriatrische bewoners en heeft een eigen entree. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

facts

Opdrachtgever: Stichting de Opbouw / Zorgaccent
Project: renovatie en nieuwbouw Plataanstraat
Plaats: Plataanstraat
Max. aantal bouwlagen: 2

Van school naar zorg

Herbestemming door middel van zorg. Het gemeentelijk monument de Theo Thijssenschool aan de Noordewierweg te Amersfoort wordt het nieuwe onderkomen voor zorgbehoevende bewoners. Tevens worden een aantal lokalen gebruikt voor dagbehandeling en wordt een nieuw woongebouw toegevoegd. De school gebouwd in de jaren dertig is een ontwerp van de stadsarchitect van der Tak. In de loop der jaren zijn enkele karakteristieke elementen verdwenen. Bij de renovatie worden het monument en het terrein waar mogelijk in ere hersteld. De nieuwbouw heeft een eigen karakter die door middel van detaillering, materiaal- kleurgebruik aansluiting vindt bij het monument.

ontwerp

Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Het lukt echter wel om het gemeentelijk monument, de Theo Thijssenschool, te kopen. Door een nieuwe vleugel te ontwerpen, kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een volwassen pakket van somatiek,, psychogeriatrie en dagbehandeling.

Er zijn vier klaslokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. Zes bewoners hebben de beschikking over de helft van een vroeger klaslokaal en een bewoner heeft een geheel klaslokaal om voldoende manoeuvreerruimte te hebben voor zijn elektrische rolstoel. De overige twee klaslokalen zijn in gebruik voor dagbehandeling. In de nieuw ontworpen vleugel wonen twee woongroepen, van elk zes psychogeriatrische bewoners.

pve

In de school worden in de linkervleugel de oude lokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. De bewoners hebben een eigen entree. De oude entree wordt gebruikt als toegang tot terras en tuin. De overige twee lokalen worden bestemd voor dagbehandeling. De overgang tussen monument en nieuwbouw wordt transparant uitgevoerd en gebruikt als multifunctionele ruimte voor zowel de bewoners als de dagbehandeling. De nieuwbouw huisvest twee groepen van zes psychogeriatrische bewoners en heeft een eigen entree. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

facts

Opdrachtgever: Stichting de Opbouw / Zorgaccent
Project: renovatie en nieuwbouw Plataanstraat
Plaats: Plataanstraat
Max. aantal bouwlagen: 2

Van school naar zorg

Herbestemming door middel van zorg. Het gemeentelijk monument de Theo Thijssenschool aan de Noordewierweg te Amersfoort wordt het nieuwe onderkomen voor zorgbehoevende bewoners. Tevens worden een aantal lokalen gebruikt voor dagbehandeling en wordt een nieuw woongebouw toegevoegd. De school gebouwd in de jaren dertig is een ontwerp van de stadsarchitect van der Tak. In de loop der jaren zijn enkele karakteristieke elementen verdwenen. Bij de renovatie worden het monument en het terrein waar mogelijk in ere hersteld. De nieuwbouw heeft een eigen karakter die door middel van detaillering, materiaal- kleurgebruik aansluiting vindt bij het monument.

ontwerp

Verpleeghuis Birkhoven wil kleinschalige zorg bieden in kleinschalige dependances. Dat blijkt lastig door gebrek aan geschikte en betaalbare bouwlocaties. Het lukt echter wel om het gemeentelijk monument, de Theo Thijssenschool, te kopen. Door een nieuwe vleugel te ontwerpen, kan een verpleeghuis in miniformaat ontstaan met een volwassen pakket van somatiek,, psychogeriatrie en dagbehandeling.

Er zijn vier klaslokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. Zes bewoners hebben de beschikking over de helft van een vroeger klaslokaal en een bewoner heeft een geheel klaslokaal om voldoende manoeuvreerruimte te hebben voor zijn elektrische rolstoel. De overige twee klaslokalen zijn in gebruik voor dagbehandeling. In de nieuw ontworpen vleugel wonen twee woongroepen, van elk zes psychogeriatrische bewoners.

pve

In de school worden in de linkervleugel de oude lokalen omgebouwd tot woonruimte voor zeven somatische bewoners. De bewoners hebben een eigen entree. De oude entree wordt gebruikt als toegang tot terras en tuin. De overige twee lokalen worden bestemd voor dagbehandeling. De overgang tussen monument en nieuwbouw wordt transparant uitgevoerd en gebruikt als multifunctionele ruimte voor zowel de bewoners als de dagbehandeling. De nieuwbouw huisvest twee groepen van zes psychogeriatrische bewoners en heeft een eigen entree. Het parkeren wordt op eigen terrein opgelost.

facts

Opdrachtgever: Stichting de Opbouw / Zorgaccent
Project: renovatie en nieuwbouw Plataanstraat
Plaats: Plataanstraat
Max. aantal bouwlagen: 2

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.