Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Buitengewoon Zorgzaam winnaar!

,,Buitengewoon Zorgzaam biedt mijn dochter straks een thuis in plaats van een tehuis", zegt Hillegonda Hop, moeder van een bewoner van Buitengewoon Zorgzaam.

Deze woorden kwamen recht vanuit haar hart en dat sprak de jury van de AFAS MVO Challange aan. Hierdoor won zij een prachtig geldbedrag.

Buitengewoon Zorgzaam is een bijzonder project en komt steeds vaker in het nieuws. Het is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk!

Buitengewoon Zorgzaam biedt een centrale plaats waar en van waaruit men zich kan inzetten voor anderen. Het vormt een nabuurschap.

Buitengewoon Zorgzaam biedt, gezamenlijk en afzonderlijk, een plaats waar leven, groeien en geloven elkaar ontmoeten en versterken. De laatste jaren heeft een grote omslag plaatsgevonden in de manier waarop de zorg geregeld is. Iedereen wordt geacht zo lang als mogelijk thuis te wonen en eigen zorg te regelen met familie, vrienden en buren. Vrijwilligersorganisaties krijgen steeds meer verzoeken om hulp te verlenen. En kerken zijn op zoek naar mogelijkheden en initiatieven om de diaconale taken opnieuw vorm te geven. Buitengewoon Zorgzaam is een van deze samenwerkingsvormen.

De samenwerkingsvormen vragen om een flexibel ontwerp. Gebruikers van Buitengewoon Zorgzaam leven onder één dak. Door het multifunctioneel gebruik van elkaars ruimten wordt een win-winsituatie gecreëerd. Te denken valt aan de kerkzaal die doordeweeks dienst kan doen als theater, de beweegruimte die in is te zetten voor zowel dagbesteding als voor dansles en de keuken waar iedereen gebruik van kan maken. Het ontwerp van Buitengewoon Zorgzaam is tot stand gekomen met de gebruikers. Door samen, architect en gebruikers, te ontwerpen kun je gebouw maken dat past bij de visie van de mensen die er gebruik van gaan maken.

Buitengewoon Zorgzaam winnaar!

,,Buitengewoon Zorgzaam biedt mijn dochter straks een thuis in plaats van een tehuis", zegt Hillegonda Hop, moeder van een bewoner van Buitengewoon Zorgzaam.

Deze woorden kwamen recht vanuit haar hart en dat sprak de jury van de AFAS MVO Challange aan. Hierdoor won zij een prachtig geldbedrag.

Buitengewoon Zorgzaam is een bijzonder project en komt steeds vaker in het nieuws. Het is een initiatief ván en voor de bewoners van Amersfoort-Vathorst. Een plek met huisvesting voor twee zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum met dagelijkse openstelling en beschikbaarheid van diensten en vrijwilligers voor de hele wijk!

Buitengewoon Zorgzaam biedt een centrale plaats waar en van waaruit men zich kan inzetten voor anderen. Het vormt een nabuurschap.

Buitengewoon Zorgzaam biedt, gezamenlijk en afzonderlijk, een plaats waar leven, groeien en geloven elkaar ontmoeten en versterken. De laatste jaren heeft een grote omslag plaatsgevonden in de manier waarop de zorg geregeld is. Iedereen wordt geacht zo lang als mogelijk thuis te wonen en eigen zorg te regelen met familie, vrienden en buren. Vrijwilligersorganisaties krijgen steeds meer verzoeken om hulp te verlenen. En kerken zijn op zoek naar mogelijkheden en initiatieven om de diaconale taken opnieuw vorm te geven. Buitengewoon Zorgzaam is een van deze samenwerkingsvormen.

De samenwerkingsvormen vragen om een flexibel ontwerp. Gebruikers van Buitengewoon Zorgzaam leven onder één dak. Door het multifunctioneel gebruik van elkaars ruimten wordt een win-winsituatie gecreëerd. Te denken valt aan de kerkzaal die doordeweeks dienst kan doen als theater, de beweegruimte die in is te zetten voor zowel dagbesteding als voor dansles en de keuken waar iedereen gebruik van kan maken. Het ontwerp van Buitengewoon Zorgzaam is tot stand gekomen met de gebruikers. Door samen, architect en gebruikers, te ontwerpen kun je gebouw maken dat past bij de visie van de mensen die er gebruik van gaan maken.

Dorpshuis Drempt genomineerd!

Appeltjes van Oranje, Dorpshuis Drempt is genomineerd!

De handen uit de mouwen steken en meedoen, het is hard nodig. Door krimp op het platteland verdwijnen voorzieningen en door bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn moeten mensen in toenemende mate zelf ontmoetingsruimtes in stand houden of informele (zorg)initiatieven opzetten. Graag zet het Oranje Fonds deze initiatieven dit jaar extra in de schijnwerpers. Zij bekronen het zelfbeheer en de inzet voor elkaar. De Appeltjes van Oranje worden binnenkort uitgedeeld en het Dorpshuis Drempt is genomineerd!

Waarom? Al sinds de oprichting is het dorpshuis in het beheer van een stichting geweest. Door de jaren heen verloor de stichting gaandeweg steeds meer gemeenschappelijke subsidies. Daar bedacht Dorpshuis Drempt iets op. Ze introduceerden het ‘Sociaal Aandeelhouderschap’. Daarmee kunnen bedrijven en particulieren in de vorm van geld of vrijwillige inzet een bijdrage leveren. Dat pakte goed uit: het dorpshuis beschikt sinds begin 2014 over een geheel nieuw gebouw, ontworpen door Jorissen Simonetti architecten. Voor de leefbaarheid in een kleine gemeenschap is en blijft een dorpshuis belangrijk als ontmoetingscentrum. Maar ook om met elkaar in verenigingsverband of ander verband activiteiten te ontplooien. Het dorpshuis zet commerciële activiteiten (zoals zaalverhuur en bowling) op, om sociaal maatschappelijke activiteiten te kunnen organiseren voor een brede doelgroep. Wij, Jorissen Simonetti architecten, zijn er trots op dat ons ontwerp een bijdrage levert om de leefbaarheid in een kleine gemeenschap in stand te houden. Het dorpshuis biedt ruimte aan diverse verenigingen zoals de toneelvereniging, de kaartclub en de zumbaclub. Daarnaast organiseren de vrijwilligers van het dorpshuis ook tal van activiteiten. Zoals koffie-ochtenden voor ouderen, open tafel voor eenzame of alleenstaande mensen, jeugdactiviteiten en sportevenementen. Kortom, de stichting bevordert actief de samenwerkingen tussen verenigingen. Wil je graag stemmen? Dat mag, je stem kan je uitbrengen op Appeltjes van Oranje Project bekijken? Dat kan hier.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.