Toolbar

De opzet van het ontwerp voor het Kulturhus in Drempt sluit goed aan op de landschappelijke context ter plaatse. Het Kulturhus is gesitueerd op de overgang van dorp en platteland. Gekozen is voor de typologie van het boerenerf waarop het Kulturhus is vormgegeven als een ensemble van gebouwen. Daarmee past het ontwerp goed in het polderlandschap en sluit het qua schaal en vorm aan op de omgeving. Het Kulturhus vormt, samen met de kerk aan de andere zijde van het dorp, een passend einde van de lintbebouwing.

De kenmerkende typologie van het gebouw is op een moderne wijze vormgegeven. Strakke, uit metselwerk opgetrokken, bouwmassa's met grote (omkaderde) vensters en daken. De daken zijn bekleed met vlakke keramische pannen en worden van elkaar gescheiden door een transparant bouwdeel met overwegend ondersteunende functies - de zogenaamde tuinkamers – die een mooie interactie aangaan met het omringende polderlandschap.

Het gebouw herbergt meerdere gebruikers. Zo zijn een basisschool, een kinderdagopvang en een buitenschoolse opvang ondergebracht. Daarnaast is er een multifunctionele zaal die gebruikt wordt door de school voor bewegingsonderwijs, schoolactiviteiten, musical e.d. en daarnaast door de verenigingen en bewoners. De zaal grenst aan het dorpshuis met daarin een bar, vergaderruimten en een bowlingbaan en is door de toegepaste panelenwanden flexibel te gebruiken en te koppelen. Grenzend aan de bar is de bowlingbaan ondergebracht waarop wedstrijdniveau gespeeld kan worden.

duurzaam

Het ontwerp is tot stand gekomen door in elke fase te sturen op (onderwijs)visie van de gebruikers, duurzaamheid en exploitatie. Zo zijn de 8 groepsruimten gesitueerd rondom een tweetal leerpleinen. Zijn er, zowel tussen de groepsruimten onderling als tussen de groepsruimten en het leerplein, grote schuifdeuren toegepast zodat de ruimten gecombineerd kunnen worden. En is er, als hiervoor genoemd, een heel divers gebruik van de multifunctionele zaal en de ruimten van het dorpshuis mogelijk - al naar gelang de grootte van de groep en de gewenste sfeer.
Mede ingegeven door de exploitatie zijn ondermeer de volgende duurzame maatregelen meegenomen in het ontwerp:
Het door het TNO ontwikkelde en gepatenteerd Comfort School Systeem dat zorgt voor een tochtvrij en fris klaslokaal (frisse scholen concept) met een aangename temperatuur voor het schoolgedeelte.

Gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (frisse scholen concept) voor het multifunctionele dorpshuis gedeelte en de bowlingbaan.

Toepassen van een WKO die gebruik maakt van de aardwarmte om het gebouw respectievelijk op te warmen en - 's zomers - te koelen.

Aanbrengen van PV-cellen voor het opwekken van (zonne)energie.

Warmtewerende beglazing.

Duurzame en onderhoudsarme materialen en een zorgvuldige detaillering.

pve

basisschool, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, dorpshuis, vergaderruimte, multifunctionele sportzaal, bowlingbaan

facts

Opdrachtgever: Gemeente Bronckhorst
Project: Kulturhus Drempt
Adres: Kerkstraat 87
Realisatie: 2012
Max. aantal bouwlagen: 2

Pin it

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.