Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

Piloot, Rotterdam

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede school De Piloot is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gedragsstoornis krijgen hier hun lessen. In totaal zijn er 36 lokalen gerealiseerd die verdeeld zijn over twee vleugels van twee verdiepingen. In het middelste gedeelte is op de eerste en tweede verdieping een sportzaal.

Vanaf de eerste ontwerpschetsen is het doel geweest om slim en bewust om te gaan met materiaal keuzes, vorm van het gebouw en proces. Door vanaf het begin aan te sturen op BIM zijn gedurende het traject de faalkosten tot een minimum beperkt. De combinatie van BIM met een eenvoudige vormentaal maakt het gebouw eenvoudig uit te werken en te bouwen voor alle bij de realisatie betrokken partijen.
Om de eenvoud aan vormentaal te compenseren is gezocht naar het toepassen van luxe, doch betaalbare materialen op een bijzondere manier. Zo is de gevel als klamp gemetseld waardoor het aantal gebruikte stenen werd gereduceerd en keuze kon worden gemaakt voor een robustere duurdere steen. De gevel openingen zijn gelijkvormig en eenvoudig gehouden. De bijzonderheid is gezocht in diepe negges en witte vooruitspringende stijlen. Ook de gymzaal is bekleed met een eenvoudige eternit plaat, echter gepotdekseld waardoor er ook hier structuur in de gevel ontstaat.

Piloot, Rotterdam

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede school De Piloot is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gedragsstoornis krijgen hier hun lessen. In totaal zijn er 36 lokalen gerealiseerd die verdeeld zijn over twee vleugels van twee verdiepingen. In het middelste gedeelte is op de eerste en tweede verdieping een sportzaal.

Vanaf de eerste ontwerpschetsen is het doel geweest om slim en bewust om te gaan met materiaal keuzes, vorm van het gebouw en proces. Door vanaf het begin aan te sturen op BIM zijn gedurende het traject de faalkosten tot een minimum beperkt. De combinatie van BIM met een eenvoudige vormentaal maakt het gebouw eenvoudig uit te werken en te bouwen voor alle bij de realisatie betrokken partijen.
Om de eenvoud aan vormentaal te compenseren is gezocht naar het toepassen van luxe, doch betaalbare materialen op een bijzondere manier. Zo is de gevel als klamp gemetseld waardoor het aantal gebruikte stenen werd gereduceerd en keuze kon worden gemaakt voor een robustere duurdere steen. De gevel openingen zijn gelijkvormig en eenvoudig gehouden. De bijzonderheid is gezocht in diepe negges en witte vooruitspringende stijlen. Ook de gymzaal is bekleed met een eenvoudige eternit plaat, echter gepotdekseld waardoor er ook hier structuur in de gevel ontstaat.

Piloot, Rotterdam

Het ontwerp voor de nieuwbouw van de Brede school De Piloot is een school voor speciaal onderwijs. Kinderen met een gedragsstoornis krijgen hier hun lessen. In totaal zijn er 36 lokalen gerealiseerd die verdeeld zijn over twee vleugels van twee verdiepingen. In het middelste gedeelte is op de eerste en tweede verdieping een sportzaal.

Vanaf de eerste ontwerpschetsen is het doel geweest om slim en bewust om te gaan met materiaal keuzes, vorm van het gebouw en proces. Door vanaf het begin aan te sturen op BIM zijn gedurende het traject de faalkosten tot een minimum beperkt. De combinatie van BIM met een eenvoudige vormentaal maakt het gebouw eenvoudig uit te werken en te bouwen voor alle bij de realisatie betrokken partijen.
Om de eenvoud aan vormentaal te compenseren is gezocht naar het toepassen van luxe, doch betaalbare materialen op een bijzondere manier. Zo is de gevel als klamp gemetseld waardoor het aantal gebruikte stenen werd gereduceerd en keuze kon worden gemaakt voor een robustere duurdere steen. De gevel openingen zijn gelijkvormig en eenvoudig gehouden. De bijzonderheid is gezocht in diepe negges en witte vooruitspringende stijlen. Ook de gymzaal is bekleed met een eenvoudige eternit plaat, echter gepotdekseld waardoor er ook hier structuur in de gevel ontstaat.

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.