Toolbar
  • Layout
    Linear Layout
    Grid Layout

St. Josephschool, Leiden

De vijf oude gebouwen waarin de St. Joseph waren gehuisvest voldeden niet meer aan de technische normen en eisen. In opdracht van de gemeente Leiden en Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, heeft Jorissen Simonetti architecten het duurzame programma van eisen en de onderwijsvisie van de school vertaald in het nieuwe schoolgebouw aan de Oppenheimstraat 8.

De school biedt ruimte bieden aan 25 groepen, 2 speellokalen, een gymzaal, buitenschoolse opvang en 8 schoolwoningen. Deze schoolwoningen kunnen bij eventuele terugloop van kinderen in de wijk met geringe aanpassingen worden getransformeerd tot appartementen. Op deze manier is het gebruik van eventuele noodlokalen overbodig geworden, wat de stedenbouwkundige kwaliteit ten goede komt.

Het idee achter het ontwerp voor de basisschool is een duurzame school te creëren met een goed en gezond binnen- en leefklimaat. Tijdens het ontwerpproces is er nauw samengewerkt met de verschillende gebruikers,disciplines en afdelingen van de gemeente Leiden waarbij de Trias Energetica als leidraad is gebruikt.

Zo is er voor gezorgd de energievraag zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld goed te isoleren, compact te bouwen, gebruik te maken van hoog frequente armaturen met daglicht geregelde schakeling, het toepassen van een een vegetatiedak en het verwarmen op een lage temperatuur met een warmtepomp.

project

Daarnaast wordt de energievraag zoveel mogelijk gefaciliteerd door middel van duurzame middelen. De verwarming van het gebouw vindt plaats via een warmtepomp welke middels een warmtewisselaar warmte ontrekt aan het open bronnensysteem. Dit is grondwater op een diepte van 90 meter, welke is ingesloten tussen twee kleilagen. Dit water wordt in de zomer opgewarmd om vervolgens in de
winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen. In de zomerperiode worden de lokalen 'passief' gekoeld door het 'koude' water (dan gemiddeld 8oC) uit deze bronnen.

Wanneer het schoolbestuur besluit de stroom groen in te kopen, wordt het laatste restje door fossiele brandstoffen geproduceerde energiebehoefte geëlimineerd, waardoor het schoolgedeelte energieneutraal zal worden. Voor een basisschool een geweldige prestatie.

Bij de reeds ingezette duurzame insteek zal er jaarlijks, ten opzicht van een conventioneel systeem met koeling en zonder deze duurzame maatregelen een emissiereductie van circa 99,1 ton CO2 worden bewerkstelligd.

Hoofdzakelijk liggen de duurzame aspecten bij de installaties. Echter is er vanuit de architectuur en de bouwtechniek ook behoorlijk wat duurzame winst behaald. Het meest opvallende zal na oplevering ongetwijfeld het vegetatiedak zijn. Dit dak heeft niet alleen een sterk warmteaccumulerend vermogen, welke de opwarming enigszins reguleert, en een uitstekend waterbufferend effect heeft, maar heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Het verminderen van pollen in de directe omgeving is 

pve

25-klassige basisschool + bso + sportzaal + multifunctionele ruimte + schoolwoningen

facts

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Onderwijs Leiden en de gemeente Leiden
Project: St. Joseph
Adres: Oppenheimstraat 8, Leiden
Realisatie: in uitvoering
Max. aantal bouwlagen: 4

St. Josephschool, Leiden

De vijf oude gebouwen waarin de St. Joseph waren gehuisvest voldeden niet meer aan de technische normen en eisen. In opdracht van de gemeente Leiden en Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, heeft Jorissen Simonetti architecten het duurzame programma van eisen en de onderwijsvisie van de school vertaald in het nieuwe schoolgebouw aan de Oppenheimstraat 8.

De school biedt ruimte bieden aan 25 groepen, 2 speellokalen, een gymzaal, buitenschoolse opvang en 8 schoolwoningen. Deze schoolwoningen kunnen bij eventuele terugloop van kinderen in de wijk met geringe aanpassingen worden getransformeerd tot appartementen. Op deze manier is het gebruik van eventuele noodlokalen overbodig geworden, wat de stedenbouwkundige kwaliteit ten goede komt.

Het idee achter het ontwerp voor de basisschool is een duurzame school te creëren met een goed en gezond binnen- en leefklimaat. Tijdens het ontwerpproces is er nauw samengewerkt met de verschillende gebruikers,disciplines en afdelingen van de gemeente Leiden waarbij de Trias Energetica als leidraad is gebruikt.

Zo is er voor gezorgd de energievraag zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld goed te isoleren, compact te bouwen, gebruik te maken van hoog frequente armaturen met daglicht geregelde schakeling, het toepassen van een een vegetatiedak en het verwarmen op een lage temperatuur met een warmtepomp.

project

Daarnaast wordt de energievraag zoveel mogelijk gefaciliteerd door middel van duurzame middelen. De verwarming van het gebouw vindt plaats via een warmtepomp welke middels een warmtewisselaar warmte ontrekt aan het open bronnensysteem. Dit is grondwater op een diepte van 90 meter, welke is ingesloten tussen twee kleilagen. Dit water wordt in de zomer opgewarmd om vervolgens in de
winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen. In de zomerperiode worden de lokalen 'passief' gekoeld door het 'koude' water (dan gemiddeld 8oC) uit deze bronnen.

Wanneer het schoolbestuur besluit de stroom groen in te kopen, wordt het laatste restje door fossiele brandstoffen geproduceerde energiebehoefte geëlimineerd, waardoor het schoolgedeelte energieneutraal zal worden. Voor een basisschool een geweldige prestatie.

Bij de reeds ingezette duurzame insteek zal er jaarlijks, ten opzicht van een conventioneel systeem met koeling en zonder deze duurzame maatregelen een emissiereductie van circa 99,1 ton CO2 worden bewerkstelligd.

Hoofdzakelijk liggen de duurzame aspecten bij de installaties. Echter is er vanuit de architectuur en de bouwtechniek ook behoorlijk wat duurzame winst behaald. Het meest opvallende zal na oplevering ongetwijfeld het vegetatiedak zijn. Dit dak heeft niet alleen een sterk warmteaccumulerend vermogen, welke de opwarming enigszins reguleert, en een uitstekend waterbufferend effect heeft, maar heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Het verminderen van pollen in de directe omgeving is 

pve

25-klassige basisschool + bso + sportzaal + multifunctionele ruimte + schoolwoningen

facts

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Onderwijs Leiden en de gemeente Leiden
Project: St. Joseph
Adres: Oppenheimstraat 8, Leiden
Realisatie: in uitvoering
Max. aantal bouwlagen: 4

St. Josephschool, Leiden

De vijf oude gebouwen waarin de St. Joseph waren gehuisvest voldeden niet meer aan de technische normen en eisen. In opdracht van de gemeente Leiden en Stichting Katholiek Onderwijs Leiden, heeft Jorissen Simonetti architecten het duurzame programma van eisen en de onderwijsvisie van de school vertaald in het nieuwe schoolgebouw aan de Oppenheimstraat 8.

De school biedt ruimte bieden aan 25 groepen, 2 speellokalen, een gymzaal, buitenschoolse opvang en 8 schoolwoningen. Deze schoolwoningen kunnen bij eventuele terugloop van kinderen in de wijk met geringe aanpassingen worden getransformeerd tot appartementen. Op deze manier is het gebruik van eventuele noodlokalen overbodig geworden, wat de stedenbouwkundige kwaliteit ten goede komt.

Het idee achter het ontwerp voor de basisschool is een duurzame school te creëren met een goed en gezond binnen- en leefklimaat. Tijdens het ontwerpproces is er nauw samengewerkt met de verschillende gebruikers,disciplines en afdelingen van de gemeente Leiden waarbij de Trias Energetica als leidraad is gebruikt.

Zo is er voor gezorgd de energievraag zo laag mogelijk te houden door bijvoorbeeld goed te isoleren, compact te bouwen, gebruik te maken van hoog frequente armaturen met daglicht geregelde schakeling, het toepassen van een een vegetatiedak en het verwarmen op een lage temperatuur met een warmtepomp.

project

Daarnaast wordt de energievraag zoveel mogelijk gefaciliteerd door middel van duurzame middelen. De verwarming van het gebouw vindt plaats via een warmtepomp welke middels een warmtewisselaar warmte ontrekt aan het open bronnensysteem. Dit is grondwater op een diepte van 90 meter, welke is ingesloten tussen twee kleilagen. Dit water wordt in de zomer opgewarmd om vervolgens in de
winter te gebruiken om het gebouw te verwarmen. In de zomerperiode worden de lokalen 'passief' gekoeld door het 'koude' water (dan gemiddeld 8oC) uit deze bronnen.

Wanneer het schoolbestuur besluit de stroom groen in te kopen, wordt het laatste restje door fossiele brandstoffen geproduceerde energiebehoefte geëlimineerd, waardoor het schoolgedeelte energieneutraal zal worden. Voor een basisschool een geweldige prestatie.

Bij de reeds ingezette duurzame insteek zal er jaarlijks, ten opzicht van een conventioneel systeem met koeling en zonder deze duurzame maatregelen een emissiereductie van circa 99,1 ton CO2 worden bewerkstelligd.

Hoofdzakelijk liggen de duurzame aspecten bij de installaties. Echter is er vanuit de architectuur en de bouwtechniek ook behoorlijk wat duurzame winst behaald. Het meest opvallende zal na oplevering ongetwijfeld het vegetatiedak zijn. Dit dak heeft niet alleen een sterk warmteaccumulerend vermogen, welke de opwarming enigszins reguleert, en een uitstekend waterbufferend effect heeft, maar heeft ook een positief effect op de luchtkwaliteit. Het verminderen van pollen in de directe omgeving is 

pve

25-klassige basisschool + bso + sportzaal + multifunctionele ruimte + schoolwoningen

facts

Opdrachtgever: Stichting Katholiek Onderwijs Leiden en de gemeente Leiden
Project: St. Joseph
Adres: Oppenheimstraat 8, Leiden
Realisatie: in uitvoering
Max. aantal bouwlagen: 4

Rijssen – Bilthoven

Centraal bureau

 
Hogepad 83
7462 TB Rijssen
 
Postbus 203 
7460 AE Rijssen
 
T 0548 518888
E This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.